Vi sorterer druer - og piller mariehøns ud (der var rigtig mange det år).